20-08-2021 Update leveringsproblemen Chaudfontaine

Onderstaand een update van Coca-Cola met betrekking tot productie- en leveringsproblemen bij Chaudfontaine:

Eerder hebben we je geïnformeerd over de impact van de ernstige overstromingen in België en op onze mineraalwaterbottelarij in Chaudfontaine. Zoals aangegeven in dat bericht, willen we je hierbij graag een nieuwe update geven over de stand van zaken.

Nadat fysieke toegang tot de fabriek weer toegestaan was, is de impact in beeld gebracht. Daar waar productie en distributie plaatsvinden heeft het water bijvoorbeeld ruim 3 meter hoog gestaan. De unieke waterbronnen voor het mineraalwater werden niet beïnvloed door de overstromingen, deze liggen namelijk diep onder de grond.

Sindsdien is alle aandacht erop gericht om zo snel als mogelijk te komen tot een volledige heropstart van de Chaudfontaine mineraalwaterbottelarij en is het herstartplan gelanceerd. In het vorige bericht spraken we de hoop uit dat in de tweede helft van augustus de eerste productielijnen weer konden opstarten. Deze stap is gerealiseerd, de eerste productielijnen draaien weer en alles wordt op alles gezet om ook de andere productielijnen zo snel mogelijk weer operationeel te hebben.

Tussen de opstartfase en het daadwerkelijk kunnen leveren van de eerste Chaudfontaine producten zal enige overgangstijd zitten, waarbij wij ernaar toe werken om in de komende weken (indicatie vanaf de tweede helft van september) de eerste leveringen te kunnen doen. Wij produceren de glasverpakking en de pet-verpakking op aparte lijnen. De eerste verpakkingen op de glas-lijn zullen de 0.25L en 0.75L zijn, op de pet-lijn is dit de 0.5L en 1.5L. De periode tussen productie en uitlevering, heeft mede te maken met het unieke botteling proces voor mineraalwater en het zeker stellen van de kwaliteitseisen en het continue kunnen blijven leveren na de eerste levering.

Met vragen kan je altijd terecht bij je vaste Coca-Cola contactpersoon of bij onze collega's van het contact center via 010-2456900.

Wij willen je bedanken voor het geduld en de begripvolle reacties die wij tot nu toe mochten ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Coca-Cola Europacific Partners Nederland