Aanvullende ondersteuning Grolsche Bierbrouwerij voor horeca en sport

Een nieuw jaar is normaal een start van een nieuw hoofdstuk, nieuwe ambities die uit worden gesproken en uitgevoerd en alle daarbij behorende positieve energie! Daar is wat ons betreft voor het jaar 2021 vooralsnog weinig sprake van. Alhoewel de overheidssteunmaatregelen zich in de meest gevallen positief ontwikkelen, blijft het perspectief van ondernemen in de horecamarkt onzeker.

Tegen deze achtergrond hebben we besloten enkele aanvullende maatregelen te nemen om je op dit moment te steunen, maatregelen op het gebied van kwaliteit van bier en liquiditeit.

Kwaliteit van bier

Kostenloos omwisselen fusten bij heropening

Indien de overheid besluit de horeca weer te heropenen dan kun je fusten die niet aangebroken én over de houdbaarheidsdatum zijn kostenloos om laten ruilen voor nieuwe fusten bij jouw (dranken) groothandel.

Met betrekking tot de houdbaarheidsdatum verwijzen we graag naar onze communicatie van 30 oktober en 27 november 2020. Hierin hebben we een verruiming van de THT met 3 maanden aangekondigd. Die verruiming geldt voor alle niet aangebroken fusten van de merken Grolsch, Kornuit, Peroni Nastro Azzuro, De Klok, Grimbergen, en Meantime met een THT datum die afloopt in de maanden oktober, november, december 2020 en januari 2021.

Bij het omwisselen van fusten hanteren wij de volgende uitgangspunten:

In de maand van opening na de 2e periode van horecasluiting kun je alle fusten met een THT datum van de reeds verstreken maanden omwisselen. Indien de horeca heropent in maart betreft dit alle fusten met een THT datum tot en met november 2020 (immers 3 maanden THT uitstel maakt deze fusten tot en met februari houdbaar). Indien de heropening in april is dan geldt dit voor alle fusten met een THT datum tot en met december 2020 etc.

Fusten met een THT datum in de maand van heropening zullen niet worden omgewisseld, deze vragen wij je op te tappen. Hiermee willen we voorkomen dat we onnodig kwalitatief goed product vernietigen.

Let op: we letten hierbij dus niet op de exacte dag THT datum maar op de maand THT, oftewel een fust met (uitgestelde) THT datum tot 15 maart kan in de gehele maand maart aangeslagen worden.

Alhoewel er geen concrete heropeningsdatum wordt genoemd, mocht deze wel in beeld komen, denk dan voor opening aan het grondig (laten) reinigen van de bierleidingen.

Liquiditeit

Leningen maandannuïteit november 2020, december 2020, januari 2021: Indien je een financieringsovereenkomst met ons hebt op basis van maandtermijnen, zal de betalingstermijn van genoemde maanden worden verruimd tot 15 februari 2021.

Mocht je op dit moment jouw zorgen over jouw liquiditeitspositie willen uiten en in gesprek willen over jouw specifieke (financiële) situatie, neem dan contact op met jouw accountmanager.

Tenslotte

Bovenstaande maatregelen zijn als uitbreiding op het pakket maatregelen dat we reeds hebben genomen, onder andere het retourhalen van bieren tijdens de lockdown, het verlenen van voorschot bonus 2020, het kwijten van huren en het eventueel verlenen van maatwerk op basis van jouw specifieke financiele situatie.

Mocht er in de toekomst aanleiding zijn voor aanvullende maatregelen vanuit ons, dan zullen wij je daarover berichten.

Sterkte allemaal!

Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V.

Drankenhandel Mulco B.V.