Kabinet start met praktijkproeven voor heropening restaurants

Het kabinet start binnenkort met praktijkproeven om te zoeken naar een veilige manier om de horeca te heropenen. Een concrete startdatum is echter nog niet bekend.

‘Binnenkort’ start een proef met 25 horecabedrijven. Welke bedrijven dat zijn of wanneer de proef daadwerkelijk van start gaat, is niet bekend.

Rober Willemsen, voorzitter van KHN vindt dat dit initiatief te laat komt. ‘In mei werd al gesproken over deze zo genoemde fieldlabs. Als we daar in de zomer mee waren begonnen lag er nu al een draaiboek.’

De regels die gelden voor de test-horeca

  • - Een streng deurbeleid: er mag een maximum aantal bezoekers per vierkante meter binnen.
  • - Er moet goede ventilatie zijn.
  • - Per tafel mogen maximaal vier mensen zitten.
  • - Looproutes voor gasten en personeel.
  • - Gasten moeten mondkapjes op als ze zich verplaatsen
  • - Er komen in de zaken kuchschermen te staan.
  • - Duidelijke afspraken over sluitingstijden en de verkoop van alcohol

RTL meldt dat het de bedoeling is dat nog in november met de proef gestart wordt. Begin december moeten de eerste resultaten dan bekend zijn. Als de resultaten positief blijken en het aantal coronabesmettingen blijft dalen, dan is het streven dat restaurants voor het einde van het jaar open kunnen. Minister van Economische Zaken, Eric Wiebes, maakte begin november bekend te werken aan deze praktijkproeven.

Als de experimenten in de praktijk veilig en dus succesvol blijken, kan een deel van de horeca mogelijk weer open. Tweede Kamerlid voor de VVD Thierry Aartsen is een groot voorstander van deze zo genoemde ‘fieldlabs’. Hij laat echter weten:’ Het is nog niet duidelijk welk besluit het kabinet hierin exact neemt, maar dit is waar wij als VVD aan denken.’

Vanwege het toenemende aantal besmettingen zijn cafés en restaurants sinds 14 oktober 22 uur weer dicht. Hotels mogen wel draaien.

Het OMT advideerde eerder al om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om restaurants wel open te houden. Met genoeg maatregelen zoals 1,5 meter afstand en desinfectie.

Corona-evenementen

Ook wordt gewerkt aan experimenten met evenementen. De sector heeft een plan uitgewerkt voor een proef met twee voetbalwedstrijden, een indoorevenement, een zakelijk congres, een theatervoorstelling en twee outdoor festivals.