Aanvullende ondersteuning Grolsch

Begin deze week was er een persmoment van de overheid waarin niet veel nieuwe en additionele maatregelen zouden worden aangekondigd. Niettemin is daarbij kenbaar gemaakt dat de “huidige maatregelen” nog tot in december zullen voortduren. Deze mededeling maakt het perspectief om te ondernemen en beleid op te maken erg lastig. De toekomst zal ons leren wat er exact aan maatregelen, in tijd en impact, achter deze woorden schuilt. Zowel voor de samenleving als geheel en het horecakanaal in het bijzonder.
 
Onderstaand informeren wij u over aanvullende maatregelen die Koninklijke Grolsch neemt om u op dit moment te steunen, naar aanleiding van de afgekondigde maatregelen uit de persconferentie van de overheid van 13 oktober jl. Het betreft hier maatregelen die betrekking hebben op de kwaliteit van bier en de liquiditeit van uw horecabedrijf.
 
Kwaliteit van bier
THT fustbier
Het retourhalen van fusten bier, tijdens de algehele gedwongen sluiting eerder dit jaar, heeft ons extra inzichten gegeven in de kwaliteitsontwikkeling van het bier. Deze inzichten hebben ons doen besluiten om de ten minste houdbaar tot (THT) datum op onze fusten met 3 maanden te verruimen. Deze verruiming van de THT-datum heeft geen wezenlijke (negatieve) invloed op de smaak en kwaliteit van het bier.
De verruiming geldt voor alle fusten (19,5L – 30L – 50L) van de merken Grolsch, Kornuit, Peroni Nastro Azzuro, De Klok, Grimbergen, en Meantime, met een THT-datum die afloopt in de maanden oktober, november, december en januari.
Mocht u te zijner tijd de kwaliteit van het bier uit een net aangeslagen fust toch afwijkend vinden, neem dan contact op met uw accountmanager. Hij of zij zal u dan verder helpen.
 
Liquiditeit
Huur maand november
Zoals ook gedurende de eerdere algehele gedwongen sluiting van de horeca dit jaar, hebben wij besloten onze huurders tegemoet te komen bij de voldoening van de huurtermijn over de maand november. Indien u een pand huurt dat (volledig) eigendom is van Grolsch dan kwijten wij, over het zakelijk/horeca deel, 50% van de huur over de maand november.
Huurt u een pand via ons en is een derde partij de pandeigenaar dan kwijten wij 33% van de huur van de maand november over het zakelijk/horeca deel. Wij verwachten in dat geval dat ook de pandeigenaar 33% van de huur kwijt, zodat de betrokken partijen ieder een derde van de huur over de maand november dragen.
Wel verwachten wij van onze huurders dat zij eventuele achterstallige huurtermijnen aan ons voldoen.
Over het resterende factuurbedrag, de betaaltermijn en voorwaarden zullen wij onze huurders middels een separate brief informeren.
 
Leningen maandannuïteit november
Indien u een financieringsovereenkomst met ons heeft op basis van maandtermijnen, zal de betalingstermijn van november met 45 dagen worden verruimd. Uw maandtermijn die normaliter op 1 november vervalt, zal in plaats daarvan op 15 december a.s. vervallen. Bij vragen hierover verzoeken wij u om contact op te nemen met uw accountmanager.
 
Tot slot
Mocht er in de toekomst aanleiding zijn voor aanvullende maatregelen vanuit ons, dan zullen wij u daarover berichten. Zijn er voor dit moment nog vragen, dan is uw accountmanager te allen tijde beschikbaar. Bij voorkeur gaan wij digitaal of telefonisch met u in gesprek, maar indien gewenst kan dit ook plaatsvinden op locatie, mits er voldaan kan worden aan de RIVM COVID-19 veiligheidsvoorschriften.
 
Met vriendelijke groet,
De Grolsche Bierbrouwerij NV
Drankenhandel Mulco BV