Wij zijn er voor jullie! We are here for you!

Ons mooie familiebedrijf bestaat inmiddels ruim 53 jaar. Nooit eerder voelden wij ons zo verbonden als nu. Als familie met ons team en onze afnemers, dikwijls ook familiebedrijven. In deze onwerkelijke tijd moeten we elkaar steunen, als nooit tevoren om dit samen te boven te komen.

Samen met de brouwerij zijn wij er om waar mogelijk te helpen. Zo hebben wij besloten, daar waar het de leveringen/facturen betreft van 1 tot en met 16 maart, de betalingstermijn met 30 dagen te verruimen.

Wellicht is iedereen al op de hoogte, maar wij willen nogmaals benadrukken dat er mogelijkheden zijn gecreëerd om alle ondernemers te helpen:

 • - Vraag werktijdverkorting aan, via de nieuwe weg;
 •  
 • - Neem contact op met de bank, aflossingen kunnen worden uitgesteld en er is een mogelijkheid voor extra krediet met borgstelling via de overheid BMKB;
 •  
 • - Kijk op de site van KHN en de KvK;
 •  
 • - Vraag uitstel van betalingen bij de Belastingdienst en de pandeigenaar;
 •  
 • - Ook verruiming van de betaaltermijn bij andere leveranciers is bespreekbaar, zoals bij ons.

Gebruik ondertussen de tijd goed, zodat u straks klaar bent voor de herstart:

 • - Ruim op en maak schoon;
 •  
 • - Breng de administratie op orde;
 •  
 • - Houdt contact met werknemers;
 •  
 • - Leer van en communiceer met collega’s.

En vooral… kijk naar elkaar om en wees er voor iedereen die ’t hard nodig heeft!

Bel ons met al uw vragen of om gewoon even een woordje te wisselen, we zijn er voor jullie!

Drankenhandel Mulco BV

Rob, Caroline, Paul, Cindy, Linda, Robby, Edwin, Raymond, Danny, Rudy en Joep.

===

Our beautiful family business exists for over 53 years. Never before have we felt so connected. As a family with our team and our customers, often also family businesses. In this unreal time, we must support each other, like never before, to overcome this together.

Together with the brewery, we are there to help where possible. For example, we have decided to extend the payment term by 30 days for deliveries / invoices from 1 to 16 March.

Everyone may already be aware, but we would like to emphasize once again that opportunities have been created to help all entrepreneurs:

- Apply for shorter working hours, via the new route;

- Contact the bank, repayments can be deferred and there is a possibility for extra credit with surety via the government BMKB;

- Check the KHN site;

- Request deferral of payments from the tax authorities and the property owner;

- Broadening the payment term with other suppliers is also negotiable, such as with us.

In the meantime, use the time well, so that you will soon be ready for the restart:

- Clean up and clean;

- Organize the administration;

- Keeps in touch with employees;

- Learn from and communicate with colleagues.

And above all… look around and be there for everyone who desperately needs it!

Call us with all your questions or just to exchange a word, we are here for you!

Drankenhandel Mulco BV

Rob, Caroline, Paul, Cindy, Linda, Robby, Edwin, Raymond, Danny, Rudy en Joep.