Tips om uw biertapinstallatie op een juiste manier af te sluiten

Graag willen we u enkele tips geven om uw installatie op een juiste manier af te sluiten om ervoor te zorgen dat u straks zonder problemen weer een kwalitatief goed glas bier kunt tappen.

Wij adviseren u de volgende handelingen uit te voeren:

1. Zorg dat alle fusten en/of tanks (ook die leeg zijn getapt), los gekoppeld worden;

2. Spoel de leidingen door met water en laat het water in de leidingen staan. (Sluit wel de watertoevoer na het spoelen weer af);

3. Spuit de fustkoppelingen en aansluitingen in met ethanol , 70% (te verkrijgen bij uw vaste reiniger). Bij tankbier is het belangrijk ook de leidingen eerst door te spoelen met water, daarna van de tank los te draaien en goed in te spuiten met Ethanol 70%; daarna weer aansluiten op de tank en de kranen dicht laten staan;

4. Zorg dat, u alle koelingen van zowel fusten en/of tanks gekoeld heeft staan, en deze koeling niet uitgezet wordt!

5. Draai koolzuurflessen dicht;

6. Laat lekbladen en tapkranen (sanitair) schoon achter (dit geldt eigenlijk voor uw hele bar).

Start u weer op:

1. Laat uw installatie (vaten en tankbier) eerst reinigen door uw vaste reiniger;

2. Sluit een nieuw fust aan.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp neem dan contact met ons, of met uw vaste aanspreekpunt van de brouwerij op.
 
 
Succes!