Grolsch: Duurzaam met Karakter

Grolsch heeft in 2017 het laagste energie- en waterverbruik in de brouwerij ooit gerealiseerd. We realiseerden een energiereductie van 5,6% ten opzichte van 2016 en een waterreductie van 9,6%. Deze resultaten zijn te lezen in het Jaarverslag Duurzaam en Verantwoord Ondernemen (DVO) 2017, dat deze week is gepubliceerd.

Grolsch heeft de ambitie om een volledig CO2 neutrale brouwerij te zijn in 2025: een brouwerij waarbij alle ingezette energie op duurzame wijze wordt opgewekt. Het doel is om alle elektriciteit en warmte uit fossiele brandstoffen om te zetten naar elektriciteit en warmte uit duurzame bronnen. In 2017 zijn opnieuw belangrijke stappen gezet op weg naar het realiseren van deze ambitie.

Duurzaam met karakter!
Het nieuwe duurzaamheidsverslag 2017 heeft als titel ‘Duurzaam met karakter!’ meegekregen. En dat karakter hebben we getoond in 2017 op het gebied van duurzaamheid. We hebben vaak samen met andere belanghebbenden mooie resultaten bereikt, waarbij het realiseren van het laagste energie- en waterverbruik in de brouwerij ooit, extra in het oog springt. Daar zij we trots op!