Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Drankenhandel Mulco streeft naar een zo breed mogelijk MVO-beleid. Natuurlijk is duurzaam en maatschappelijk ondernemen al op vele vlakken vanzelfsprekend geworden. Een aantal zaken zijn reeds gerealiseerd, waarvan hierna een opsomming.

Op het gebied van logistiek is er een elektrische heftruck aangeschaft om zo de uitstoot van schadelijke gassen te verminderen en zijn onze vrachtwagens uitgerust met een roetfilte en bevoorraden wij de steden met een auto voorzien van het meest groene Euro 6 label. Het streven is een zo strak mogelijke logistiek om kilometers en uitstoot te beperken. Dit is een hele uitdaging in een service gerichte bedrijfstak!

Binnen de administratie wordt zoveel mogelijk papier hergebruikt, bijvoorbeeld geprintte interne computeroverzichten worden weer als kladpapier gebruikt. Zoveel mogelijk gegevens worden gemaild in plaats van verstuurd per post. Zo kunnen onze afnemers ook onze facturen digitaal ontvangen. Prijslijsten worden op 100% chloorvrij FSC papier gedrukt. Lege cartridges worden aan goede doelen geschonken. Bij nieuw aan te schaffen (ict-)apparatuur wordt mede geselecteerd op een groen energielabel.

In het bedrijf heerst een open werksfeer. De lijnen tussen directie en personeel zijn kort en alles is bespreekbaar. Het contact is hecht en er is veel persoonlijke aandacht. Voor diverse werkplekken zijn mensen ongeschoold aangenomen en hebben de gelegenheid gekregen een opleiding te volgen.

Plaatselijke evenementen worden in woord en daad ondersteund, zo is Drankenhandel Mulco nauw betrokken bij de organisatie van feestelijkheden als Koninginnedag, de jaarmarkt, de winterfair en andere dorpsactiviteiten, al dan niet belangeloos.

In het aangeboden assortiment is veel aandacht voor biologische en Fair-Trade-producten, hier zijn ook regionale producten bij. In de toekomst is verdere uitbreiding op dit vlak zeker te verwachten.

Overtollige voorraden alcoholvrije dranken schenken wij aan Voedselbank Woerden/Bodegraven. Het zijn geen eerste levensbehoeftes maar, met name gezinnen met kinderen, kunnen onze schenkingen van onder andere frisdranken en sappen erg waarderen.